Naše produkty byly zařazeny na britský seznam vyňatých zařízení pro invitro diagnostiku koronaviru!