Test prokalcitoninu

  • Procalcitonin Test

    Test prokalcitoninu

    ÚČEL POUŽITÍ StrongStep® prokalcitoninový test je rychlý imunologicko-chromatografický test pro semikvantitativní detekci prokalcitoninu v lidském séru nebo plazmě. Používá se k diagnostice a kontrole léčby závažné bakteriální infekce a sepse. ÚVOD Prokalcitonin (PCT) je malý protein, který obsahuje 116 aminokyselinových zbytků s molekulovou hmotností přibližně 13 kDa, což poprvé popsali Moullec et al. v roce 1984. PCT se běžně vyrábí v C-cel ...