Fungální fluorescenční barvicí roztok

  • Fungal fluorescence staining solution

    Fungální fluorescenční barvicí roztok

    Houba VymazatTMFungální fluorescenční barvicí roztok se používá pro rychlou identifikaci různých plísňových infekcí v lidských čerstvých nebo zmrazených klinických vzorcích, ve tkáních zalitých v parafinu nebo glykolmethakrylátu. Typické vzorky zahrnují škrábání, nehty a vlasy z dermatofytózy, jako je tinea cruris, tinea manus a pedis, tinea unguium, tinea capitis, tinea versicolor. Zahrňte také sputum, bronchoalveolární laváž (BAL), bronchiální výplach a biopsie tkáně od pacientů s invazivní mykotickou infekcí.